Кафедра

Рік заснування – 1960 р.
61166, м. Харків, пр. Науки, 9а, ХНЕУ ім. С.Кузнеця,
головний корпус, ауд. 412, 413.
Тел. +38 (057) 702-18-31, внутрішній тел.: 4-37
E-mail: kafis@hneu.edu.ua
Завідувач кафедри - кандидат економічних наук, доцент Ушакова Ірина Олексіївна.


Кафедра у співпраці з провідними IT-компаніями, спираючись на новітні підходи в освіті, досвід участі у міжнародних проектах, готує креативних та висококваліфікованих фахівців:
бакалаврів за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”
магістрів за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.

Навчальний процес здійснюють викладачі, більшість з яких є докторами або кандидатами наук та мають професійні сертифікати від провідних компаній, таких як Microsoft, IBM та інших.
У курсах, які викладаються на кафедрі, широко використовуються матеріали, отримані в процесі стажування викладачів на базі провідних ІТ-компаній міста, таких як, EPAM Systems, NIX Solutions. Також проводяться відкриті заняття та тренінги за участю фахівців таких компаній. Це дозволяє значно підвищити якість курсових і дипломних проектів, їхню практичну значимість для підприємств, компаній ІТ-галузі, на матеріалах яких вони виконувалися, та підвищити успішність студентів.
На кафедрі існують студентські гуртки, діяльність яких пов'язана з проектуванням, розробкою, впровадженням та експлуатацією інформаційних систем. Працює Microsoft IT Academy. Кафедра постійно приймає участь у програмі «Академічна ініціатива» компанії IBM.

Міжнародна діяльність:

Кафедра бере участь у міжнародних програмах підготовки висококваліфікованих фахівців, а саме: cпільній франко-українській програмі підготовки магістрів за фахом “Бізнес-інформатика” з університетом Ліон 2 (Ліон, Франція); спільній магістерській програмі подвійного диплому «Cтворення інноваційних підприємств» з університетом Монпельє (Монпельє, Франція); спільній словацько-українській програмі «Бізнес-аналітика» та інформаційні системи у підприємництві» (Братислава, Словаччина)
Також, продовжується робота над такими міжнародними проектами:
1. HORIZON 2020 «Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology Research Institutions» (EQUAL-IST) (Горизонт 2020 «Планування гендерної рівності в наукових дослідженнях у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій», грантова угода № 710549).
2. ERASMUS+ Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (Еразмус+ «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем», проект № 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP).
3. ERASMUS+ Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms (Еразмус+ «Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів», проект № 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP).
4. ERASMUS+ Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions (Еразмус+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», проект № 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP)
5. ERASMUS+ Promoting internationalization of research through establishment and operationalization of Cycle 3 Quality Assurance System in line with the European Integration (Еразмус+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог», проект № 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP)
Розпочато роботу над новим проектом: ERASMUS+ Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs (Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО», проект № 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP)