Кафедра

Рік заснування – 1960 р.
61166, м. Харків, пр. Науки, 9а, ХНЕУ ім. С.Кузнеця,
головний корпус, ауд. 412, 413.
Тел. +38 (057) 702-18-31, внутрішній тел.: 4-37
E-mail: kafis@hneu.edu.ua
Завідувач кафедри - кандидат економічних наук, доцент Ушакова Ірина Олексіївна.


Кафедра у співпраці з провідними IT-компаніями, спираючись на новітні підходи в освіті, досвід участі у міжнародних проектах, готує креативних та висококваліфікованих фахівців:
- бакалаврів за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 “Комп’ютерні науки”
та 126 “Інформаційні системи та технології”;
- магістрів за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.

Навчальний процес здійснюють 31 викладач (з них 7 докторів наук та 20 кандидатів наук), більшість з яких мають професійні сертифікати від компаній Microsoft, IBM та інших.
У курсах, які викладаються на кафедрі, широко використовуються матеріали, отримані в процесі стажування викладачів на базі провідних ІТ-компаній міста, таких як, EPAM Systems, NIX Solutions. Також проводяться відкриті заняття та тренінги за участю фахівців таких компаній. Це дозволяє значно підвищити якість курсових і дипломних проектів, їхню практичну значимість для підприємств, компаній ІТ-галузі, на матеріалах яких вони виконувалися, та підвищити успішність студентів.
На кафедрі існують студентські гуртки, діяльність яких пов'язана з проектуванням, розробкою, впровадженням та експлуатацією інформаційних систем. Працює Microsoft IT Academy. Кафедра постійно приймає участь у програмі «Академічна ініціатива» компанії IBM.

Міжнародна діяльність:

Кафедра бере участь у міжнародних програмах підготовки висококваліфікованих фахівців, а саме: cпільній франко-українській програмі підготовки магістрів за фахом “Бізнес-інформатика” з університетом Ліон 2 (Ліон, Франція); спільній магістерській програмі подвійного диплому «Cтворення інноваційних підприємств» з університетом Монпельє (Монпельє, Франція); спільній словацько-українській програмі «Бізнес-аналітика» та інформаційні системи у підприємництві» (Братислава, Словаччина)
Також, продовжується робота над такими міжнародними проектами:
1. HORIZON 2020 «Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology Research Institutions» (EQUAL-IST) (Горизонт 2020 «Планування гендерної рівності в наукових дослідженнях у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій», грантова угода № 710549).
2. ERASMUS+ Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (Еразмус+ «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем», проект № 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP).
3. ERASMUS+ Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms (Еразмус+ «Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів», проект № 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP).
4. ERASMUS+ Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions (Еразмус+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», проект № 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP)
5. ERASMUS+ Promoting internationalization of research through establishment and operationalization of Cycle 3 Quality Assurance System in line with the European Integration (Еразмус+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог», проект № 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP)
Розпочато роботу над новим проектом: ERASMUS+ Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs (Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО», проект № 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP)