Наукова діяльність студентів

Невід’ємною складовою частиною навчального процесу є науково-дослідна робота студентів (НДРС). До основних форм НДРС, що використовуються кафедрою, належать:

  • участь у роботі студентських науково-практичних конференціях з метою оприлюднення результатів досліджень;
  • круглі столи, семінари, тренінги;
  • міжнародна олімпіада «Відкритий чемпіонат Харкова із спортивного програмування»;
  • участь у конкурсах студентських наукових робіт;
  • участь у наукових студентських гуртках;
  • участь у творчих конкурсах та форумах ідей.

Наукові роботи студентів