Співпраця кафедри з стейкхолдерами

У рамках співпраці між кафедрою інформаційних систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця та зовнішніми стейкхолдерами провідними фахівцями IT-компанії NIX Solutions були проаналізовані робочі програми декількох навчальних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Представники компанії  зробили певні зауваження та внесли конкретні пропозиції щодо удосконалення змісту таких дисциплін, як  «Програмування»,  «Об'єктно-орієнтоване програмування»,  «Програмування Інтернет» та інших професійно-орієнтованих дисциплін. Усі зауваження та пропозиції стейкхолдерів будуть обговорені на засіданні робочої групи освітньо-професійної програми  "Інженерія програмного забезпечення" з метою її оновлення та подальшого удосконалення.