ERASMUS MUNDUS  Data Mining and Knowledge Managemen

  • Концепція магістерської програми відштовхується від ідеї про те, що знання є найбільш вагомою соціальної та економічної цінності сучасного суспільства. Звідси потреба у фахівцях, здатних розробляти технології вилучення прихованих знань з баз даних та інформаційних мереж, необхідні для сталого розвитку як окремих індивідів, так і суспільства в цілому. На підготовку таких фахівців, які професійно володіють науковими методиками доступу до нових знань, і націлена програма.
  • Створена на базі існуючої з 1999 року магістерської програми Knowledge Extraction from Data, розробленої з ініціативи трьох з університетів-партнерів, сьогодні, завдяки накопиченому досвіду і залученню викладачів з високою науковою репутацією, вона є європейським лідером у даній області. Консорціум підтримує тісні партнерські відносини з передовими лабораторіями та компаніями, що працюють в зазначеному напрямку.