Ушакова Ірина Олексіївна

Посада: 

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Наукові інтереси: 

системний аналіз організаційно-технічних систем, методології проектування інформаційних систем, інформаційні системи і технології в різних сферах, бізнес-аналіз в ІТ-проектах.

Навчальні курси: 

"Розробка та впровадження ІС"

"Якість програмного забезпечення та тестування"

"Системний аналіз та проектування інформаційних систем"

"Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях"

"Бізнес-аналіз"

"Кросплатформене програмування"    

 

Основні публікації: 

Ushakova І. Simulation of the impact social media on promoting education services, Proc. of 12th International Conference on ICTERI’16, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, CEUR-WS.org, online CEUR-WS.org/ Vol-1614, pp.575-590/ushakova.pdf (Scopus) 
Ушакова І. О. Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів / І. О. Ушакова //Системи обробки інформації. - 2019.  - Вип. 2 (157). 
Ушакова І. О. Створення системи поширення PUSH-повідомлень / І. О. Ушакова // Інформаційна безпека та ін-формаційні технології : мо-нографія / за заг. ред. В. С. Пономаренко. - Х. : ТОВ "ДІСА ПЛЮС", 2019   
Ушакова І. О. Створення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів DATA SCIENCE / Г. В. Макарова, І. О. Ушакова // Системи обробки інформації. - 2018.- Вип. 2(153) 
Ушакова І. О. Методика управління вимогами в гнучких методологіях / І. О. Ушакова, Г.В. Макарова // Збірник наукових праць ХНУПС. - 2018.- Вип. 2(56) 
Ушакова І. О. Вплив комп’ютерних ділових ігор на формування компетенцій у майбутніх фахівців // Системи обробки інформації. - 2017.- Вип. 2(148) 
Ушакова І. О. Вплив соціальних каналів на просування освітніх послуг // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 4(141)
Ушакова І. О.  Моделирование поведения участников канала сбыта  на основе аппарата сетей Петри / І. О. Ушакова //  Информационные техно-логии и защита информации в информационно-коммуникационных системах: монография. - Харків : Вид. ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015  
Ушакова І.О.  Системный подход к управлению требованиями при проектировании информационных систем // Информационные системы в управлении, образовании, промышленности : монография  / І. О. Ушакова // Харків : Вид. ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014    

 

Cертифікати: 

Перепідготовка:
Харківський  національний економічний університет, 2004 р., спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, кваліфікація “аналітик комп'ютерних систем”​
Підвищення кваліфикації:
2014 р. ХНЕУ ім.С. Кузнеця.    Тема: “Застосування програмних продуктів і методичних матеріалів IBM у навчальному процесі”
2015р.  ХНЕУ ім.С. Кузнеця. Тема: “Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників ВНЗ”
2018р. EPAM. Teacher's Intership program

Має професійні сертифікати від провідних ІТ-компаній: IBM, Microsoft, EPAM  тощо.
 

Додаткова інформація: 

У ХНЕУ на викладацькій роботі працює з 1986 р. Очолює кафедру інформаційних систем з 2019 р.
Опубліковано понад 130 наукових та науково-методичних робіт, з них 5 навчальних посібників, у тому числі з грифом МОН, та 5 монографій.
Приймала участь у міжнародному  проекті 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) –  Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем (2015 –2019)    

Освіта: 

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут, факультет «Організація механізованої обробки економічної інформації».